Strategi for indlevelsesdesign

Strategi for indlevelsesdesign

Hvordan sikrer I indlevelse i alle jeres arrangementer?

Et arrangement er godt, når deltagerne går glade og tilfredse hjem. Et arrangement er bedst, når det har flyttet noget i deltagerne og har givet dem mulighed for at ændre noget i deres dagligdag og dermed fået udbytte – derved opnår I også det maksimale udbytte.

En indlevelsesstrategi skal bunde i hele virksomheden. Derfor arbejder EventAnne med arrangementets interessenter i alle afdelinger i jeres virksomhed. Med en indlevelsesstrategi får virksomheden et værktøj, der sikrer, at møder ikke blot holdes for mødernes skyld, og at virksomhedens strategiske mål opnås gennem mødedeltagernes indlevelse i emnet.

Processen med at udvikle en indlevelses- og eventstrategi starter med en indledende evaluering af et af jeres arrangementer, derefter en kursusrække for dem, der er involveret i arbejdet med arrangementerne og endelig et opfølgende møde (og evt. en rapport til brug for jeres videre arbejde med arrangementer).